Çağımızın sürekli değişen sosyo-kültürel şartları ve teknolojik gelişmelere koşut olarak ülkemizde Çeviribilim alanında farklı ve yeni bakış açıları getiren çalışmalara gereksinim giderek artmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Pelin Şulha’nın yayına hazırladığı Sözden Temsile Çeviribilim başlıklı bu çeviribilim seçkisi, söz konusu gereksinimi karşılamaya yönelik bir katkı niteliği taşımaktadır.

Üst düzeyde başarı ve fayda sağlamak için Andaş Çeviri süreci paydaşlarının işbirliği, sözlü dilin bürünsel özellikleri ve diğer dil-dışı etkenler, kaynak ve erek kültür koşullarının örtüşmediği durumlarda çevirmenin izleyebileceği yaklaşımlar, Çeviribilimin disiplinlerarası niteliği ve bu niteliğin alanda yapılan çalışmalara yansımaları, İşitme Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarının desteklenmesi için farkındalık oluşturulmasına yönelik iletişim odaklı uygulamalar, çevirmenin yazarın değerler ve inanç dünyasını erek okura aktarımında çeviri odaklı kaynak metin çözümlemesinin önemi ele alınan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışma gerek yazılı gerek sözlü çeviri alanında araştırmalar yapan akademisyenler ve çevirmenlere kuramsal ve uygulamaya yönelik farklı konularda faydalı olabilecek kaynak bir eser olması bakımından önemlidir.

Kitapta yer alan yazarlar ve makaleleri:

Andaş Çeviri Paydaş Eseri,” Prof. Dr. Aymil Doğan.

Amaca Yönelik Bir Faaliyet Olarak Çeviri: İleriye Dönük Bir Yaklaşım,” Prof. Dr. Christiane Nord (Çeviren: Araş. Gör. Devrim Ulaş Arslan).

Çeviribilimin Disiplinlerarası Niteliği,” Prof. Dr. Faruk Yücel.

Çeviride Değerler ve İnançların Temsili: Mustafa Kutlu’nun Cüz Gülü Öyküsünü Çevirirken,” Yrd. Doç. Dr. Pelin Şulha.

İşaret Dili ve İşaret Dili Çevirisiyle İşitme Engelli Bireylerin Topluma Katılımlarının Desteklenmesi,” Öğr. Gör. Dr. Hande Ersöz Demirdağ, Öğr. Gör. Hale Ersöz Bozacı.

Sözlü Dil Çevirisinde Sözcelemsel Yaklaşımlar,” Öğr. Gör. Burak Özsöz  ve Araş. Gör. Hülya Boy.