Dünya edebiyatının temel taşlarından biri olan Rus edebiyatının başlıca özelliklerinden birisi, toplumun ihtiyaçlarına, taleplerine, yaşadığı değişimlere karşı her zaman hassas olmasıdır. 19. yüzyıldaki büyük yaratıcısı Aleksandr Puşkin’den 20. yüzyılda Nobel ödülü sahibi olan İvan Bunin, Boris Pasternak, Aleksandr Soljenitsin gibi yazarlarına dek bütün Rus yazarları Rusya’nın bugünü ve geleceği hakkında yazarak evrenselliğe ulaştılar.

Bu yüzden Rus edebiyatının tarihi aynı zamanda Rusya’da eylemle sanatın buluştuğu devrimlerin tarihi haline geldi. Toprak köleliğinin kaldırılmasından kolhoz sisteminin kurulmasına, ifade özgürlüğü mücadelesinden Demir Perde’nin yıkılmasına dek Rus edebiyat ve sanatı hep insanın insanca yaşamasının olanaklarını aradı. Devrimleri yaratan sanat aynı zamanda devrimler tarafından yaratıldı ve sanatçılar coşku duydukları kadar hayalkırıklığı da yaşadılar.

Rusya’da Eylemin Sanatla Buluşması: Edebiyatta ve Sinemada Devrim adlı çalışma, on üç Rus kültürü ve edebiyatı araştırmacısının, Yrd. Doç. Dr. Gamze Öksüz’ün editörlüğünde kaleme aldığı Rus edebiyatı ve sineması incelemelerini içeriyor. Yazarlar on dokuzuncu yüzyıldan başlayarak devrim fikrinin sanattaki gelişimini, sanatçıların yaşamöyküleri ve eserleriyle birlikte ele alıyor.

Aleksandr Herzen (İmge Alpay), İvan Turgenyev (Esra Kadıoğlu), Nikolay Çernişevski (Yasemin Gürsoy), Dimitri Pisarev (Pelin Yılmaz), Maksim Gorki (Rabiye Özberk), Zinaida Gippius (Tuğba Günör), Aleksandr Blok (Gamze Öksüz), Aleksey Tolstoy (Sonnur Aktay), Boris Pasternak (Canan Paşalıoğlu), Vladimir Mayakovski (Şekip Aktay), Mihail Şolohov (Esra Elmacıoğlu) gibi yazarların, Vertov, Ayzenştayn, Pudovkin, Dovjenko gibi sinemacıların (Salih Acar) ele alındığı kitapta, ayrıca Zinaida Gippius’un şiirlerinden örnekler ve Aleksandr Blok’un On İki adlı uzun şiiri Rusça aslından tam çevirisiyle yer almaktadır.

ISBN: 978-605-84993-2-4. Boyut: 19 cm. x 13.5 cm. Sayfa: 216. Baskı: 60 gr Enso, siyah beyaz resimli.