“19. Yüzyıl Rus Edebiyatında Türk İmgesi” adlı çalışmasında Yrd. Doç. Dr. İlsever Rami sıkça konu edilen bir ilişkiyi zengin bir bakışla ele alıyor. Bilindiği gibi, Türkiye ile Rusya arasındaki tarihsel bağların kökleri çok eski dönemlere kadar uzanır. Yüzyıllar boyunca iki ülke arasındaki ilişkiler gelişmiş ve derinleşmiştir; bu ilişkiler Rus toplumunun edebi ve toplumsal bilincinde bir Türk imgesinin oluşmasını da sağlamıştır.19. yüzyılda Rus edebiyatında Türkiye ile ilgili çok sayıda araştırma, edebi eser, günlük ve seyahatname ortaya çıkmıştır. İlsever Rami bu çalışmasında Puşkin, Dostoyevski, Turgenyev, Tolstoy, Tyutçev, Bunin gibi yazarların ve Senkovski, Bazili, Leontyev, Ragozin gibi doğubilimcilerin eserleriyle oluşan Türk imgesini kapsamlı bir şekilde inceliyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki karşılıklı ilişkileri çeşitli boyutlarıyla kavrayabilmek için tarihin derinlemesine ve çok yönlü olarak incelenmesi gerekir. Devletler arasındaki ilk diplomatik temas 500 yıldan fazla bir süre önce gerçekleşmiş olsa da, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin artması ancak iki halkın kültürel açıdan birbirine yakınlaşmasıyla söz konusu olabilir. İki ülke arasında nesilden nesile aktarılan bir dostluk ve karşılıklı anlayış olduğu göz önünde bulundurulursa, tarihteki etkileşimlerine edebiyat penceresinden bakmak ayrı bir önem kazanmaktadır. Zira Türk ve Rus halklarının tarihsel ve kültürel etkileşimlerinde edebiyat çok önemli bir yere sahiptir. Edebiyat her zaman iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihine ayna tutmuştur ve tutmaya devam edecektir.